Webbkopplingar

Niklas på Enkelriktat har fått en snilleblixt!Han skriver om hur han skulle vilja kunna följa länkar baklänges. Niklas beskriver det så här:"A skriver något som B läser och inspireras av. B skriver någonting nytt med anknytning till det A skrev och länkar till A:s text. C och D läser B:s text och skriver egna texter med beröringspunkter med B:s text och länkar till den, och så fortsätter det."

Jag har börjat på en sida som gör just detta och antagligen kan jag visa resultatet imorgon.

Andra blogganteckningar i kategorin Internet/Mina Sidor/Webbkopplingar.

Onsdag 2003-02-26 23:11
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info