Sista gången i år?

Jag klippte gräset idag. Kanske dröjer det ett halvår till nästa gång.

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Måndag 2003-10-13 18:58
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info