Lägg ner?

Hur kan man heta "Lägg ner!"?Jag hittade länken på Svenska Dagbladet.
Andra blogganteckningar i kategorin .

Tisdag 2003-01-14
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info