Ett TV-tips till

Ikväll startar Musikbyrån igen. Man kommer att visa klipp från sommarens festivaler och så intervjuas José Gonzales.

SVT2 klockan 22:30.

Andra blogganteckningar i kategorin Media/TV.

Onsdag 2003-09-03 12:31
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info