Kvällsskiftet

Som jag skrev häromdagen så hade jag planer på att söka till kvällsskiftet på jobbet. Jag gjorde så också, men fick inte det. Tre sökte, två platser, en (jag) blev utan.

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Fredag 2003-08-29 18:06
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info