Du skyddar väl dig?

Nytt livsfarligt virus ute. Ständigt dessa virus. Den här gången heter det visst Blaster.

Andra blogganteckningar i kategorin Media/Internet.

Tisdag 2003-08-12 21:25
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info