Ny wiki: Svenska bloggord

Kalles idé att diskutera översättning av engelska bloggutryck är så lysande att man undrar varför ingen tänkt på det tidigare. Kanske just för att det är så enkel och självklar idé?


Ny wiki: Svenska bloggord


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Fredag 2003-08-08 19:44
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info