Beskrivning av en känsla

Niklas (Enkelriktat) beskriver en känsla han inte riktigt kan sätta ord på. För mig verkar det som en blandning av tillförsikt, förväntan och tillfredsställelse.Som han skriver så gör det inte så mycket om målet sen inte ens blir uppfyllt och jag håller med honom. Det är roligare att vara optimist och se framemot saker. Skulle det skita sig var man åtminstone glad under tiden. Karin Boye hade rätt, det är resan som är mödan värd, inte målet.

Andra blogganteckningar i kategorin .

Onsdag 2003-08-06 21:06
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info