Svensktoppen

Kent ligger kvar på Svensktoppens nionde plats med Pärlor.

Andra blogganteckningar i kategorin Musik/kent.

Söndag 2003-07-20 14:06
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info