Vilka dom?




Detta kunde man läsa på text-tv under kvällen. Jag undrar bara vilka dom det är som fördröjer tunneln.



Servern som min sida ligger på har förresten lite strul med url:en idag. www.stefa.se/matsa/blogg fungerar inte, men om man tar bort trippel-v i början så funkar det.

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Måndag 2003-05-26 19:53
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info