Det är en evighetsmaskin!

Andra bloggar om: ,

Andra blogganteckningar i kategorin Övrigt.

Lördag 2016-04-23 11:25
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info