Hörde du Viktigt meddelande-signalen idag?

Hörde du signalen för viktigt meddelande idag?

Oavsett om du gjorde det eller inte så kan du rapportera det här.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som vill veta.

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Måndag 2015-12-07 20:31
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info