Tips-SM

Tips-SM börjar idag och pågår sex veckor framåt. Tippa ett 64-raderssystem varje vecka under sex veckors tid, räkna bort ditt sämsta resultat och hoppas att du är bland de 13 bästa. Då är du i final som jag i skrivande stund inte vet mer om än att det handlar om någon form av frågsport för att utse vinnaren. Jag har inga höga målsättningar, jag är nöjd om jag kommer bland de 30.000 första.

Andra blogganteckningar i kategorin Sport.

Lördag 2003-03-15 00:13
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info