Kvällstidningskritiker

Två nya bloggar som på olika sätt kritiserar artiklar i de olika kvällstidningarna har dykt upp.

Stoppa pressarna!
Stora Journalist-Prisse

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

fredag 2005-06-10 23:59
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info