Cancerframkallande

Christer Fuglesangs initialer CF får mig att tänka på "cancer-framkallande". Jag måste sluta tänka på initialer...

Andra bloggar om: ,

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Lördag 2006-12-09 00:48
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. David Hall (Månhus)

Den person som jag (näst efter mig själv) skrivit flest inlägg om har initialerna CF. Och nu är jag dessutom fullvärdig medlem i fackförbundet CF (som dock bara finns kvar i några veckor till).

2006-12-09 17:03

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info