NaNoWriMo, dag 5, 6 och 7.

Antal ord totalt: 18 028
Antal ord dag 5: 0
Antal ord dag 6: 0
Antal ord dag 7: 3 390

Vad är NaNoWriMo? Läs min första anteckning om projektet.

Andra blogganteckningar i kategorin Skriva.

Söndag 2004-11-07 14:23
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info