De försvunna anteckningarna är tillbaka!

Så när som på tre-fyra stycken så finns nu alla de förlorade anteckningarna tillbaka. Många kommentarer är försvunna, men det är inte mycket att göra åt.

Stort tack till mitt webbhotell Box.se som grävde fram filen åt mig.


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden/Min blogg.

Söndag 2003-10-26 18:48
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. David Pettersson (Månhus Beta)

Så det innebär att mina och planks kommentarer om att spara databaser är borta? ;)

2003-10-26 21:34

2. Mats Andersson (Klocklös i Tiden)

Det som letar han hittar om det som sökes finns. Hur som helst så tar jag sjudubbla backuper innan jag ändrar nåt i databasen nuförtiden. :)

2003-10-26 21:46

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info