Internethumor!

Såna här tilltag tycker jag är jättekul!

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Fredag 2008-07-18 14:37
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info