Till Olof Lavesson

Hej Olle!

Varför skulle Otto Sjöberg lyssna på dig när du inte lyssnar på dina väljare?

Hälsningar Mats.

Andra blogganteckningar i kategorin Övrigt/Politik/FRA.

Måndag 2008-06-30 20:53
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info