Före standup

Så här skämtade jag INNAN jag började med standup.

Andra bloggar om: , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Humor.

Onsdag 2008-06-11 22:05
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info