Tjäna pengar på börsfallet!

Börsen föll med fyra procent igår och idag har nedgången fortsatt med hittills två procent. Men du kan faktiskt tjäna på nedgången.

Låt säga att du har tio andelar i fonden X. Varje andel var innan börsnedgången värd 100 kronor och för enkelhetens skull antar vi att fonden tappar lika mycket som börsen.
Se då till att köpa nya fonder under börsnedgången! Siffrorna nedan betyder från vänster anskaffningsvärde, andelsvärde, totalt antal andelar och marknadsvärde. Varje rad motsvarar en dag och varje dag köps nya fondandelar för 100 kronor.

1000 - 100,0 - 10,0000 - 1000
1100 - 96,00 - 11,0416 - 1060
1200 - 94,00 - 12,1054 - 1138
1300 - 92,00 - 13,1923 - 1213
1400 - 90,00 - 14,3034 - 1287

Fonden har nu tappat 10% i värde, men eftersom du köpt andelar under nedgången är din värdeminskning bara ca 8%. Vad händer nu när fonden vänder uppåt igen?

1500 - 92,00 - 15,3903 - 1416
1600 - 93,00 - 16,4655 - 1531
1700 - 94,00 - 17,5293 - 1647
1800 - 95,00 - 18,5819 - 1765
1900 - 96,00 - 19,6235 - 1883
2000 - 97,00 - 20,6544 - 2003

Trots att fonden tappat 3% ligger värdet på ditt fondinnehav ungefär oförändrat.

Dessa siffror stämmer naturligtvis inte varje gång. I mitt exempel har jag räknat med några dagars kraftig nedgång och sedan långsam uppgång under lite fler dagar. Men så länge man köper fondandelar under börsfallet och sedan fortsätter under uppgången så behöver fonden inte återhämta sig lika mycket för att man ska gå på plus.

Andra bloggar om: , , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Matematik.

Onsdag 2007-02-28 11:12
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info