Expressen har gjort det igen

Läs den här artikeln. Inledningsvis heter mordoffret Malin Lindström. I slutet av artikeln har hon bytt namn till Malin Olsson.

Det är inte första gången saker och ting förändras i en Expressenartikel. Jag har tidigare skrivit om samma sak.

Andra blogganteckningar i kategorin Media/Tidningar.

Lördag 2006-04-01 14:21
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. Annica Tiger (Annica Tigers Blog)

De har väl dragit in på korrekturläsare. Det slår tillbaka.
Sådana har fadäser får inte förekomma.
Namn ska vara korrekta och dessutom ska de vara desamma artikeln igenom.
Inte seriöst.

Annica

2006-04-02 18:15

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info