Daft Punk hänger inte med längre

Texten till Daft Punk - Technologic:

"Buy it, use it, break it, fix it,
trash it, change it, mail - upgrade it,
charge it, point it, zoom it, press it,
snap it, work it, quick - erase it,
write it, cut it, paste it, save it,
load it, check it, quit - rewrite it,
plug it, play it, burn it, rip it,
drag and drop it, zip - unzip it,
lock it, fill it, call it, find it,
view it, code it, jam - unlock it,
surf it, scroll it, pause it, click it,
cross it, crack it, switch - update it,
name it, read it, tune it, print it,
scan it, send it, fax - rename it,
touch it, bring it, pay it, watch it,
turn it, leave it, start - format it.

Technologic, technologic, technologic, technologic."


Vad hände med "blog it"?


Andra blogganteckningar i kategorin Musik.

Lördag 2005-06-04 12:27
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info