Vårtecken

8 km på 51.19 min.

Fast Togge har nog årets mest träffande vårtecken.

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Fredag 2005-03-25 20:30
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info