Begynnande bloggfight!

Hohoho, Skeptikern kritiserar en bibliotekarie! Att skriva om det i den svenska bibliotekarietäta bloggosfären måste vara som att vråla AAAAAIIIIIIIKÅÅÅÅÅÅÅ!!! på Djurgårdens läktare..

Ja, jag känner mig på uppviglarhumör idag. :)

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Tisdag 2004-04-06 20:19
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info