Pi - allt hänger ihop!

Nu är det en vecka sedan det var internationella pi-dagen och pi och siffror har alltid fascinerat mig. En av mina favoritböcker är den gula, tunna boken Pi - det fantastiska talet av David Blatner.

Det sägs ju att det inte finns något samband mellan decimalerna, men det är ju inte sant. Kolla här!

3,14: 3 = -1 + 4
3,1415: 3-1+4 = 1+5
3,141592: (3+1)*4*1-5 = 9 + 2
3,1415926: (3*1+4*1)*5 - 9 = 26
3,141592653: (3+1-4+1)*5*9+2+6 = 53
3,14159265358: 3*1+(4*15)+9-2*6-5+3 = 58
3,14159265358979: (3-1+4)*15+2-6+5*3-5 -8 = 97-9

Och så vidare, och så vidare.

Vilket upptäckt! Nu funkar det ju på samma sätt med nästan alla talserier men ändå!

(plats för smiley)

Andra bloggar om: , , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Matematik/Pi.

Måndag 2016-03-21 17:39
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info