Alla bloggare ska tuktas!

Jag läser att EU lägger fram ett lagförslag om att alla bloggar ska registreras, ha en ansvarig utgivare och kunna regleras av myndigheter.

Here we go again...

Andra bloggar om: , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Tisdag 2008-06-24 16:54
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. ab (Hemsida)

Tack för länkarna!

2008-06-26 10:50

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info