Personligt meddelande

Personligt meddelande till Marie P!

Intelligenstestet väntar bakom länken. Det var alltså meddelande till Marie P. Intelligenstestet väntar bakom länken. Slut på meddelandet.Andra blogganteckningar i kategorin Internet/Mina sidor.

Torsdag 2003-03-13 16:19
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info