Mer Hipp Hipp

Dagens I-landsproblem! *pling*

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Måndag 2003-03-10 17:49
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info