NaNoWriMo, dag 2

Antal ord totalt: 11 136.
Antal ord idag: 3 579.

Vad är NaNoWriMo? Läs min tidigare anteckning om projektet.

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Tisdag 2004-11-02 23:04
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info