Det kom ett brev...

Det låg ett brev på hallgolvet när jag kom från jobbet ikväll. Längst nere i högra hörnet stod det:

"Detta brev får icke eftersändas. Om adressaten inte finns på den angivna adressen, returnera försändelsen med uppgift om den nya adressen därest denna är känd."

Brevet var naturligtvis eftersänt.

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Torsdag 2004-09-02 21:06
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info