Internetworld

Sedärja, vem hittar man nere till höger på sidan 43 i senaste numret av internetworld om inte Jonas på Blind Höna.


Andra blogganteckningar i kategorin Media/Tidningar.

Fredag 2004-01-16 17:24
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info