Ordlista för dig som bloggar

Via Tommy K Johansson hittar jag en lista med ord för dig som bloggar. Jo, det fanns en hel del ord jag inte kände igen sedan tidigare.

Andra bloggar om: , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Onsdag 2008-06-25 17:26
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info