Fältcirklar som pi?Gissa om jag går igång på nyheten om cirklarna som föreställer pis tio första siffror! Jag har ju gjort en hemsida om talet pi så det här sätter igång min fantasi.

Klart som 17 att det är mänsklig hand (eller fot??) som gjort avtrycket, men intressant är det hursomhelst.

Andra bloggar om: , ,


Andra blogganteckningar i kategorin Matematik.

Fredag 2008-06-20 23:38
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info