Dags för en ny mailsignatur?

Om FRA-lagen röstas igenom imorgon föreslår Johan Sköld att alla ändrar sin mailsignatur.

Andra bloggar om: , , ,

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Tisdag 2008-06-17 17:10
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info