Driftig 11-åring

Tim är 11 år. Han slutar snart fyran.
Han har byggt mötesplatsen Veberöd.nu.

När jag var elva byggde jag kottar av bark...

Läs mer om Tim på Sydsvenskan.


Andra blogganteckningar i kategorin Nyheter.

Tisdag 2008-06-10 16:58
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. David Hall (Månhus)

När jag var 11 år bodde jag inte längre på Veberödsvägen.

2008-06-10 18:25

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info