Problemet med division med noll löst?

Det här var intressant. En brittisk forskare påstår sig ha löst problemet med division med noll.

Jag fattar som vanligt ingenting.

Andra blogganteckningar i kategorin Matematik.

Fredag 2006-12-08 16:23
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info