Världens största fågel!

Är detta måhända världens största fågel?Min bror har tagit kortet.


Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Söndag 2006-10-08 12:49
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info