Bloggmiddag i Ängelholm

Ängelholm kommer att bli värdstad för nästa bloggmiddag i Skåne.

26 augusti är datumet du ska lägga på minnet. Läs mer på Bloggliv.

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Söndag 2006-08-06 22:02
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info