Hemskickad med hjärtinfarkt tio gånger!

Jag skrev för någon månad sedan om Tommaso och hur han blev hemskickad från sjukhuset där läkarna missat en hjärtinfarkt. Idag läser jag hur läkare missat en hjärtinfrakt inte bara en gång, utan tio!

Andra blogganteckningar i kategorin Nyheter.

Onsdag 2006-07-19 12:19
Skriv en kommentar!

Kommentarer:1. Lars Anders Johansson (Slottet i saknadens dalar)

Ja, vad säger man? Vågar man lita på vårdennnumera eller ska vi söka oss till häxor och medicinmän som i äldre tider?

2006-07-19 20:52

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info