Internet växer

För tre år sedan gjorde jag en sökning på Google för att se vilken veckodag som var vanligast. Sökresultatet hittar du här.

Nu har jag gjort om samma sökning och kan konstatera att internet växer. Kan bloggexplosionen ha något att göra med den stora ökningen?

Måndag: 51.700 000 (372.000) +13 798%
Tisdag: 9.140 000 (220.000) +4 055%
Onsdag: 22.900 000 (775.000) +2 855%
Torsdag: 24.800 000 (798.000) +3 008%
Fredag: 27.800 000 (1.050.000) + 2 548%
Lördag: 6.930 000 (197.000) +3 418%
Söndag: 7.120 000 (192.000) +3 608%


UPDATE!
Procentsiffrorna har justerats så att de stämmer bättre.

Andra blogganteckningar i kategorin Internet.

Torsdag 2006-06-29 13:39
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info