Tio år sedan

Den 22 maj 1996 var en bra dag, för då muckade jag från lumpen efter nästan tio månader. Jag låg för övrigt inne som radiotelegrafist.

.... . .--- -.. .--.-

Andra blogganteckningar i kategorin Livet.

Måndag 2006-05-22 15:00
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info