2005 var året då bloggen slog igenom

Att 2005 var året då bloggen slog igenom och blev ett begrepp som gemene man förstod och som tidningar skrev om är det väl ingen som ifrågasätter.

Hans Kullin presenterar siffror som säger att antalet tidningsartiklar där ordet blogg nämns ökade med 680% under 2005 jämfört med året innan.

Hade det inte varit för att det är riksdagsval nästa år så hade jag sagt att intresset för bloggen bland dagspressen skulle minska. Nu säger jag istället att det kommer att öka med över 600% även under 2006.

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Lördag 2005-12-31 11:59
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info