Micke "Svullo" Dubois är död

Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen
Dagens Nyheter

Andra blogganteckningar i kategorin Nyheter.

Lördag 2005-12-03 11:00
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info