Månadens ord

Enligt Vassa Eggen är månadens ord följande:

Snyltbloggare
Påve
Gås
Bloggvirke

Vad det betyder kan du läsa på Vassa Eggen.

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Onsdag 2005-11-23 12:20
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info