Sydsvenskan om bloggar

Sydsvenskan har ett stort reportage om bloggar i dagens tidning.

På nätet hittar jag följande artiklar i serien Kampen om bloggosfären:
Att tjäna pengar - Johan Larsson berättar om sina sajter Nyligen, Intressant och Knuff.

Att bli känd - Ironiskt nog handlar artikeln mest om anonyma bloggare.

Att påverka - Om politiska bloggar.

Vem som skrivit artikeln? Bloggaren Andreas Ekström, känd från Nya ordlekar.

Johan skriver för övrigt om sina svar på sin blogg Johans blogg-blogg.


Andra blogganteckningar i kategorin Media/Tidningar.

Söndag 2005-10-30 16:59
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info