Yo!

Erik uppmärksammar att Embryos bloggstopp uppmärksammats hos olika bloggare.

Jag har tidigare skrivit om Embryo här.

"du måsste skrivra så menniskror förstör annrars lyssnrar ingngen på dej"


Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Söndag 2005-10-09 21:42
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info