Nu är det väl revolution på gång?

Så här gör vi revolution i Sverige.

Från Sblogg.se:

"Ingen vågar satsa energi på att avskaffa monarkin. Därför tycker jag att det skulle vara en ganska oförarglig revolt om åtminstone journalister skulle sluta att kunga kungafamiljen."

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Måndag 2005-10-03 12:21
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info