Blindtarmsblogg

Annica Tiger har dagens bästa kommentar angående Svante Petterssons artikel i Journalisten.

Mediabloggar = blindtarmsbloggar.

Andra blogganteckningar i kategorin Bloggvärlden.

Tisdag 2005-05-17 22:36
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info