Text-TV´s webb ligger nere

Det verkar som om Text-TV´s webb ligger nere för tillfället.

Andra blogganteckningar i kategorin Media/TV.

Tisdag 2005-05-10 22:07
Inga kommentarer

Skriv en kommentar
Namn:
Epostadress:
URL till din hemsida:
Hemsidans namn:
Fyll i
alfabetets
sista bokstav:

Använd inte A HREF-taggen för att länka!
Om du inleder url:en med http:// så blir den automatiskt en länk.

Kom ihåg min info